Založeno: 24.srpna,l.p. 2011
Podívejte se prosím na Snílkův blog

Březen 2012

Ve smrti

31. března 2012 v 16:36 | Loki |  Básničky
"Proč všichni brečíte,proč žehnáte mi křížem?
Mami,nebreč,slzy zranění mi nezahojí,
pánové doktoři,není to vaše vina,každý bývá se smrtí smířen
a jen slzy vaše na tváři mě zabolí.

Kolik lidí na tomhle loži umíralo?
Nespočet,teď to vím,
tolik přístrojů krev z žil bralo,
konec svůj tady v nemocnici vidím.

Všude bílá,odpočítává poslední můj čas,
říkají,že krátkých třináct let jsem žila,
doma v tichosti snad by se umíralo snáz,
však osud chce,abych zemřela tady,na nemocničním hřbitově hnila.

Žádám vás,andělé,duši mé dejte křídla
a sílu vzlétnout,odletět k nebesům,
stačí mi už ta hrůza,co jsem zde shlídla,
tak prosím,andělé,dejte naději mým snům!"

Zavřela oči,naposledy vydechnula,
zhynul mladý život,
dívka zemřela,aby žila a znovu umírala,
propadla se do věčných dřímot.

Sestry-25.díl

31. března 2012 v 12:37 | Loki |  Sestry
Uzemnila ho mečem,přehoupnula se přez něj,div če ho nepovalila do mokřiny a sekla mu do hlavohrudi.To ho ale jen naštvalo a zaútočil-vytrhnul Clewě z rukou meč a rozdrtil ho mezi kusadly!Clewa určitě vykřikne,mysleli si všichni,ale to se nestalo.Místo toho popadnula sestřino kopí a bodnula mutanta do nohy.Opět mu to neudělalo nijaké velké zranění.
Keth i Elderly na statečnou sestru koukali dost vyjeveně.Jak........?!
Pavouk náhle uchopil celou Clewu do chlupatých nohou a mrštil ji do bažiny!
Hned na to se vrhnul po Kethovi,které ho odhodil na stranu za pomocí meče.
"Pomož Clewě!Utopí se v tom bahně!Pomož jí!"Volala histericky Elderly,ale někdo jí poklepal zezadu na rameno:
"Já už jsem tady!"Starší sestra vykřiknula leknutím,Clewa za ní doopravdy stála a svírala zabahněné kopí.
"Teď tu bestii zabiju,nebudu se s ní už mazat!"
Zdálo se,že se nějak špatně pohybuje,jako by jí její tělo bránilo v pohybu,měla slabé nohy,nebo si sama sobě překážela.S tichým ksakrováním a nějakým mumláním doběhnula k pavoukovi a vyskočila mu na hřbet.Jediným bodnutím mu kopí protnulo krunýř a svalil se na zem.
"Fuf,tenhle byl zrovna tuhej jak pařez!"Oddechnula si Clewa.
"Clewo?Vrátila by jsi mi mé kopí?Jak jsi to zvládla,vždyť........"
"Nechme toho,tu zbraň ti vrátím potom!Jdeme dál,abychom se vůbec někdy dostali k cíli!"
KONEC 25.DÍLU

Sestry-24.díl

31. března 2012 v 12:22 | Loki |  Sestry
Všem se zhoupnul žaludek.Nejstatečněji to nesla asi Clewa,která vypadala alespoň relativně v pořádku.
Na místě byli rychle,stáli v druhé bráně na dost nestabilním povrchu.Keth se chytil kolem břicha,zelený jako tráva:
"Já asi vrhnu!"
"Kethe,nemohl jsi si to nechat pro sebe?!"Okřiknula ho Elderly,Clewa si ale nemohla nevšimnout,že i ona je opravdu bledá. Byla tohle jejich první cesta portálem,nebylo divu,že se jim udělalo špatně.Clewa se rozhlédnula.Byla maximálně soustředěná,věděla,že tu čekalo zlo.
"Už ani krok,kluku!"Rychle popadnula kamínek a hodila ho těsně před Ketha.Zaplul do rašeliny jako nic.
"Ou!"
"Co jsi čekal v bažině?Pojďte za mnou!"
"Zdá se mi to,nebo se tu Clewa tak dobře vyzná?"Zašeptal Keth Elderly.Clewa šla opravdu na jisto.Vedla je cestičkou mezi bažinou,uplně bezpečně.
Náhle se před nima cosi vynořilo.Podobalo se to obřímu pavoukovi.Zase pavouci,pomyslela si Elderly.Čekala,že Clewa zaječí a uskočí,protože se moc bála i na turnaji,natož tady,protože tenhle mutant byl ještě třikrát tak velký.Clewa ale ani nemrknula.
Vytáhnula meč,stála pavoukovi nejblíž.Elderly s sebou měla svoje kopí,které rychle vytasila.
"Clewo!"
"To nic,zvládnu to sama!"
V ten okamžik po ní pavouk skočil!
KONEC 24.DÍLU

Tuto noc umírali lidé......

30. března 2012 v 18:14 | Loki |  Básničky
Ležím uprostřed bitevního pole.
Ležím na planině krve a kostí,
přesto tu nebyla žádná válka,válečníků tu nebyla žádná role
a běh života narušený se stále točí a točí.

Tohle byla vesnice,tohle byl ráj,
děti na návsi pobíhaly,
pozorovaly celý kraj
a pak utíkaly.

Ležím v potoku krve a výčitek,
tuto noc umírali lidé,
vím,byl to strašlivý zážitek,
zarážet jim do těla nože a vidět jejich tváře bílé.

Jsem vrah.
Zabila jsem je všechny tuto noc,
sama mám ze svého činu ale strach,
temnota nade mnou převzala moc.

Tuto noc umírali lidé nevinní,
kvůli mě,já je zabila,každý v tom hřích uvidí.

Nemůžu za to,na scestí mě svedl tajný hřích,
Bože,snad mi odpustíš,
neudělala jsem to pro nic,důvod nebyl v penězích,
tak snad to,Bože,víš.

"Pane,říkají mi Rose"

29. března 2012 v 17:28 | Loki |  Příběhy na "dobrou noc"
Procházel se v temném lese,jako vždy,když nevěděl,co dál.Blížil se zrovna lesnímu jezeru,kde rád sedával a přemýšlel.Dnes tam ale postával už někdo jiný-nějaká mladá žena s dlouhými černými vlasy.Byla bílá jako smrt a třásla se zimou.
"Slečno,co tu děláte?"Zvolal na ni muž.
"Hledám cestu z lesa ven,domů!Pomožte mi,bloudím tu už tak dlouho!"Zanaříkala krásná dívka.
"Ukážu vám cestu."Nabídnul se hned.
"Děkuji,to byste byl velice laskav.Byla bych vám velice vděčná,kdyby jste mě doprovodil domů!Je to tady,nedaleko,u města."
Přikývnul,jako by byl začarovaný.Vzal ženu za ruku,nebránila se mu.Vedl ji mezi houštinami a celou dobu oba mlčeli.
"Jak vám říkají,slečno?"Zeptal se nakonec.
"Pane,říkají mi Rose."
"Hmm,pěkné jméno."
"Jaké je vaše?"
"Edgar."Pravil muž lhostejně.Rose se poprvé usmála.
"To je také krásné."
Edgar si všimnul,že Rose má na krku růženec se stříbrným křížkem.Kdyby včas z podivné ženy neodtrhnul pohled,vrazil by do posledního stromu na konci lesa.
"Už je to jenom kousek,prosím,pojďte se mnou!"Žadonila Rose.Edgar přikývnul,jako by neuměl odmítnout.

"Tak jsme tady!"Těsně,než došli k prvním domům,Rose se jeho ruky pustila.Ohlédnul se,ale dívčina nikde nebyla.Marně ji hledal.Byla už noc,rozhodnul se přečkat v malém městě,kam právě dovedl tu divnou holku.
Cestou našel kostel a hřbitov.Když pohlédnul přez polorozbořenou zeď,v řadě náhrobků spatřil náhrobek,na kterém se něco lesknulo.S hrůzou zjistil,že je to růženec se stříbrným křížkem.Nemohl tomu uvěřit,rychle vběhnul na hřbitov a kleknul si k téměř novému hrobu.Vytesané jméno ho zarazilo:Rose.
"Copak,pane,vy jste ji znal?"Zeptal se hrobník,který nedaleko kopal další hrob.
"Dalo by se to tak říct."
"Chudák,viďte?"
"Proč vlastně umřela?Byla nemocná?"
"Ale kdeže,pane.Byla mladá,zdravá a krásná,jako růžička.Jenže se zamilovala do nějakého kluka z vesnice a otec jim nepřál.Holka to nemohla vydržet a tak šla do támhle toho lesa k jezeru a tam se utopila.Pane?!Co je vám,pane??"
Přeji vám sladké sny.

Sestry-23.díl

28. března 2012 v 17:45 | Loki |  Sestry
"Vyrazíme hned na cestu za svým osudem.Děkujeme vám,že jste nás u sebe nechal."Ettanes Elderly zastavil:
"Pevnost,kde Grenden žije,je odtud moc daleko.Můžu vám cestu zkrátit.V téhle věži je portál,napojený na celou síť průchodů.Jeden z nich je v bažině,opravdu kousek od toho proklatého místa.Když nezabloudíte v mokřadech,lehce už trefíte."Clewě se rozzářily oči:
"V močále není bezpečno,půjdeme pěšky."Keth měl stále ale naději,že nebudou muset šlapat a nechtěl se jí vzdát:
"Clewo,já myslím,že by bylo moudřejší nechat se přenést do blízkosti pevnosti.Bude to rychlejší!"
"Jsou tam nebezpečná místa,uděláme jeden špatný krok a už nám nebude pomoci!"Hájila se Clewa.
"Nikdy jsi nebyla takový strašlivý sýček!Snad se nebojíš nějaké pitomé vody a bahna!"Elderly se také moc nechtělo v bouřce jít takový kus cesty.
"Víte co,dámy?Budeme hlasovat!Kdo je pro snadnější cestu?"Oba dva,Elderly i Keth,zvedli ruku.
"A kdo proti?"Clewa byla jediná.
"Takže jsme tě přehlasovali.Můžeme tedy odejít portálem?"
Ettanes pokýval hlavou a zároveň jim pokynul,ať jdou s ním.Zavedl je ke dveřím,za kterýmy vedly točité schody na půdu. Tam stála obrovská černá brána.Za ní ale nic nebylo.Ettanes pozvednul ruce a něco zamumlal.Náhle se brána otevřela. Objevila se v ní jakási šedivá blána.
"Jděte,rychle!Dostane vás do druhého portálu!"
KONEC 23.DÍLU

Sestry-22.díl

28. března 2012 v 17:06 | Loki |  Sestry
Ozvalo se zaklepání na dveře.Před pár hodinami se strhnula rudká bouře,blesky zářily na obloze a dunění hromu se neslo celým širým krajem.Byla snad jen náhoda,že Keth slabé zaťukání vůbec zaslechnul.Vstal a šel otevřít.Jakmile tak učinil,jen tak tak stačil zachytit padající Clewu.Byla mokrá,unavená,chvěla se a zdálo se,že je nějaká vyšší,než bývala kdysi.Kdo by si ale všimnul něčeho takového?
"Clewo!Bože,co tu děláš?Jsi v pořádku?Jak jsi nás našla?"Čaroděj Ettanes vypadal nějak zaraženě a nedůvěřivě,nemohl Elderly ale zabránit v tom,aby z jednoho z křesel nesundala bavlněný povlak a sestru do něj nezabalila.
Clewa se kromě všeho toho prochvívala kašlem.
"Elderly!Nevěděla jsem,že tu jste,hledala jsem jenom útočiště!Moc se omlouvám,za všechno,co jsem vám dvoum udělala....... byla jsem posedlá Deanithem........."
"My víme,nemusíš se omlouvat!Ettanes nám všechno vysvětlil.A taky nám řekl,že aby z tohohle světa zmizelo to zlo,musíme zničit Grendena."
"Ale......."Vykoktal starý čaroděj.Nikdo až na něj se v tu chvíli nedíval na Clewu,která náhle vypadala uplně normálně a zdravě a přiložila si ukazováček na ústa jako gesto,ať mlčí.Poté zase nabyla výrazu,jako kdyby jí aligátor ukousnul nohu od kyčle.
"Ano.Také jsem to zjistila.Nevím ale jestli něco takového dokážeme........"
"Ale ano!Když budeme spolu,přemůžeme toho zlosyna jako nic!Vždyť nebudeme samy,Clewo.Nikdy."
Clewa se usmála,když si blíž k tělu přivinula bavlněný povlak.Čaroděj ji stále nedůvěřivě pozoroval.
KONEC 22.DÍLU

Textovka Sestry-hrajeme!

25. března 2012 v 19:21 | Loki |  Co se děje........
Ahoj,takže je tu konečně textovka-zatím hrají-

Sestry-21.díl

25. března 2012 v 14:00 | Loki |  Sestry
Stínovi se rozšířily oči.Jakmile se znak dotknul jeho kůže,ucítil spalující bolest.
"Jsi jen otrok mého otce,Stíne.Jeho moc tě stvořila,jeho moc tě zabije.Slyšel jsi už někdy,že stíny v temnotě umírají?"
Třásl se po celém těle,ochabovaly mu svaly,marně se od sebe snažil Nighena odstrčit.
"Tohle znamení ti sebere veškerou moc!Nebudeš se moct hýbat,nezemřeš hned,zabije tě zvěř!Za zradu musíš zaplatit."
Kamarád se bezmocně sesunul k zemi-obsidiánové znamení mu zůstalo,ale zdálo se,že nedrželo pořádně.Toho si Nighen nevšimnul.
"Škoda,že mi asi neodpovíš,ale proč jsi to udělal?Deanith vezmu zase k mému otci,on si cestu k té hloupé holce zase najde." Pokynul rukou a za ním se objevil portál.Jím prošel a nechal na palouku ležet bezmocného Stína.
Ten vypadal zmoženě,ale jeho rty se zkřivily ve vítězoslavný úsměv.

O pár dní později na jiném místě
Elderly seděla na stoličce a pila pití,které jí čaroděj předchvílí přinesl.Měla štěstí,že ji a Ketha našel včas,než zemřela.Vzal je k sobě,do věže někde ve skalách a pomáhal se dívce zotavovat.
"Stejně je Clewa jenom vražedkyně."Ušklíbnul se Keth.
"Není."Pravil moudrý čaroděj Ettanes."Poze ji ovládala veliká síla Grendenovy zbraně,meče Deanithu."
"Takže je to pravda,že já jsem ta,která má toho démona porazit?"Povzdechnula si Elderly.
"Ne,ty sama ne.Bez tvé sestry,Clewy,ho neporazíš."
"Já vím.Snad je ještě v pořádku a bezpečí."
KONEC 21.DÍLU

Sestry-20.díl

24. března 2012 v 17:36 | Loki |  Sestry
Nemohl se teleportovat daleko,vždycky ho to stálo moc sil.Znal široké okolí,od řeky Sitter po údolí Měsíce,tahle krajina se podobala louce u vesnice Jenneth.Od hlavního města to byl kousek,to se zase jednou moc nevyznamenal-ale alespoň to bylo dost daleko od Pevnosti temnot,kde sídlil Grenden.
Uslyšel kroky za sebou,když se otočil,spatřil Nighena.Zblednul do odstínu křídy.Sakra,jak to tak vypadá,Nighen se také umí teleportovat!Každopádně to nebude vůbec divné,když syn největšího "polodémona" a zároveň jeho vládce Stína najde sedět jen tak na paloučku,u rozdělaného ohníčku,jak si pohvizduje a opéká špekáčky,zatímco vedle něj se válí ve vysoké trávě nápadná kovová věc,podobná meči,který už měla mít dávno Clewa u sebe.Rozhodně by to bylo lepší vysvětlení,než že ten meč dívce ukradl,protože mu jí je líto.Rozdělat táborák a Deanith odhodit do trávy bylo už ale pozdě.Polknul,protože čekal, že ho Nighen obviní ze zrádcovství a přinejmenším utluče.Nic takového se ale nestalo,Nighen se tvářil,jako by ani Deanith neviděl.Divné.
"Stíne!Hledám tě už tak dlouho,brácho!"
"Ó ne,už je to tu zase!"Zaúpěl Stín:
"Jak jsi mě našel,Nighene?"
"Hledám tě celou dobu.Otec mě nechal použít portál."
"Jsi pijavice,víš to?"Stín byl zoufalý.Dokázal by zvládnout draka,tohohle kluka ale nikdy!
Nighen Stína náhle obejmul.Stín na něj zíral dost vyjeveně,tváře mu zrudly.
"Můžeš mi laskavě vysvětlit,co to tu nacvičuješ?!!Jsi normální?"
"To,že obejmu svého bráchu je nenormální?"
"U dvaceti letýho chlapa je to docela divné gesto."Zasyčel Stín.
"Dobrá,dobrá,hned můžeš jít!"Stín neviděl,že Nighen vytáhnul z rukávu symbol měsíce a pevně mu ho přitisknul na kůži na lopatkách.
KONEC 20.DÍLU

Sestry-19.díl

24. března 2012 v 17:23 | Loki |  Sestry
Stín nějakou chvíli váhal,jestli se o tomhle dozví Grenden a to určitě dozví přinejlepším do hodiny,osobně ho vykostí,ale nakonec sebral odvahu k vysvětlování:
"Můj vládce se jmenuje Grenden,je to.....řekněme arcimág.Jenže na straně zla.Určitě si tedy domyslíš,kdo jsem já......."
"Padouch."Rozšířily se Clewě oči."A já ti věřila.Mluv dál,chci vědět všechno!"Hlas se jí chvěl,zase jí začala jímat známá zima.
"Grenden si dal jako úkol zmocnit se tohohle světa.Jenže sám to nemohl učinit-tak se obklopil svými služebníky,svého poslušného pejska udělal dokonce i ze svého syna a ze mně.On mě vytvořil,proto jsi si asi všimnula,že nikdy nezůstávám dlouho stejný.No,ale za pomoci jednoho velice silného kouzla,které mu umožnilo vidět do budoucnosti,zjistil,že se mu postaví jedna dívka-Elderly Terea.Samozřejmně že ji chtěl zabít a aby si sám neušpinil ruce,stvořil Deanith a mě vyslal,abych ho daroval tobě.Jenže po tom,co jsi zabila Elderly,jsi měla zemřít ty samotná!To znamená,že dost pravděpodobně ještě žije."
Co si měla teď myslet?Že Stín je zrádce,měl ji vlastně nechat zemřít.Chtěla,aby se to nikdy nestalo a Stín nebyl přisluhovačem největšího zla na světě.Jaký měla důvod vlastně doufat,že Stín není záporák?
"Proč jsi mi tohle řekl?Copak tě za tohle nebude čekat trest?Prozradil jsi mi,co jsi zač a co znamená Deanith.Proč?"
"Já.......ani nevím.Nechci,aby to skončilo tak,jak má.Nechci,aby jsi umřela kvůli mně."
Zahleděla se mu do očí.Na ten okamžik zůstaly takové,jaké je viděla poprvé,černé a nesmírně krásné.
"Vezmu Deanith a zničím ho.Ty musíš najít Elderly.Když u sebe nebudeš mít toho démona zakutého v oceli,nebude mít na tebe Grenden žádný vliv.Tím tohle všechno skončí."
Vzal Deanith do rukou.Kupodivu Clewa nijak nezareagovala.Možná se síla meče zmenšuje.
"Měla bych tě nenávidět za to,do čeho jsi mě zapletl.Přesto ale doufám,že se ještě uvidíme."Stín se zarazil,potom ale pokýval hlavou.Potom ale zmizel.
KONEC 19.DÍLU

Textovka Sestry-přihláška,pravidla,svět atd.....

24. března 2012 v 15:16 | Loki |  Co se děje........
Čauky,lidi!Takže se dneska hlásím s textovkou ze světa Sester.Pokud se někdo přihlásí,je tu přihláška,piště do komentářů:
1,Celé jméno vaší postavy
2,Věk(15-20)
3,Žena/Muž
4,Titul,popřípadě z jaké rodiny(potomek lorda/vesničana atd......),nebo povolání(lučištník,bojovník......)
5,Zlo/dobro/neutrál
6,Vzhled
Tady není povinnost znát všechny díly Sester,stačí znát alespoň hlavního záporáka(wow,to dá práci) a svět.Začíná se nedaleko hlavního města Liner,u lesa.Řekněme,že Grender se ujímá vlády-po zemi se rozprostřel neklid a zoufalství,každé město je uvrženo do temnoty.Možná je čas to změnit.
Za svou postavu musíte hrát alespoň 1 za 2 týdny.Toť jediná podmínka.
Jsem zvědavá,jestli se někdo nahlasí.Pokud ano,začneme hru.Ahoj.

Návrat

24. března 2012 v 15:00 | Loki |  Básničky
Vracím se tam,kam nepatřím,kde není mé místo,
odcházím odtamtaď,kde mě milují,do krajů,kde mě nenávidí,
že budu žít nikdy nemám jisto,
když padnu na cestách,nikdo mé slzy neuvidí.

Přesto jdu dál,do končin,kde proklété je mé jméno,
kde utápět se budu v moři žalu,
tak proč vrátit se mé srdce chtělo,
do krajů bolesti a zmaru-
protože mě odmítáš,
ve svém srdci mě teď jako kočovnici máš.

Pohleď do mých očí,proč nepustíš mě k sobě?
Ve tvém srdci začínají ty neutěšené kraje,
ty mě nenávidíš,ale já chtěla patřit tobě,
ve tvém srdci,údolím,kde si naděje s vírou hraje.

Řekneš mi ne,přesto u tebe kus mého domova zůstává,
nemýlím se,že ne?Tak si mě dál odmítej,
však já můžu jít dál-ale neboj,vrátím se,tam,kde zůstává touha má,
příště mě u sebe uctivě přivítej.

Vracím se do tvého srdce,pořád,stále,můj rytíři na bílém koni,
můj králi,můj pane,který mě nechceš,
slzy zoufalství přesto o podlahu nezvoní,
neměj strach,jako jsem ho neměla já-a běž.
Protože zůstáváme stále spolu,
v tom vězení nářku a bolu.

Sestry-18.díl

24. března 2012 v 14:46 | Loki |  Sestry
Příliš Stínovi nevěřil.Byl jeho bratr.Ano,zčásti.Jenže Stín byl vždycky jiný......a to ne proto,že mohl být tím,kým chtěl.On si myslel,že má v životě na vybranou,slepě tomu věřil.Nakonec se té víry musel sám vzdát.
Nighen tušil,že jednoho dne Stín svého pána zradí.Možná to jejich otec,pán temnoty Grenden,věděl.Proč ho ale teď k sobě volal?
Otevřel veliké tmavé vyřezávané dveře.Grenden stál nad podstavcem s rozevřenou magickou knihou.Pán temnoty se podobal člověku,ale člověkem nebyl už po několik set let.Nighen o tom nevěděl moc,ale říkalo se,že jeho otec býval jen člověkem- obyčejným mágem.Uvědomil si ale,že nemusí být jako každý jiný-přijmul nejnebezpečnější ze všech druhů magie,magii temnoty.Ta mu darovala nesmrtelnost a ohromnou moc.
Černými rozcuchanými vlasy se vinul stříbrný pramen jako úlisný had,stejně tak veliká jizva přez levou tvář mocného čaroděje.Nighen se mu příliš nepodobal,až na zelené velké oči,které měli oba dva uplně stejné.
Grenden byl oblečený do fialového hábitu mágů a dnes vypadal nějak........znepokojeně.
"Volal jsi mě,otče?"
"Ano.Neviděl jsi někdy poslední dobou Stína?"
Proč hledá právě jeho,když ví,že je pryč?
"Bohužel ne,otče."
Čaroděj se ušklíbnul:
"Jak jsem očekával.V tom případě bych na tebe měl jednu prosbu."
"Jakou?"Zaváhal syn.
"Zabiješ ho.Stín musí zemřít."Doufal,že se v ten moment přeslechnul.
"Mám ho zabít?"
"Ano.Ale nechci,aby jsi s ním zápasil.Stačí,když ti svěřím tohle."Přistoupil k Nighenovi a podal mu zvláštní obsidianový předmět.Na první pohled ta věc připomínala symbol,takový ten,který bývá vyobrazen na oltáři.Tenhle nesl podobu srpce měsíce.
"Ale.......co s ním?"
Grenden mu vysvětlil svůj plán.Nighen nakonec pokýval hlavou a povzdechnul si:
"Dobře,udělám to."
KONEC 18.DÍLU

Sestry-17.díl

23. března 2012 v 20:54 | Loki |  Sestry
Liner se probouzelo do nového,krvavého dne.Celá krajina,široké okolí,les,pole,nedaleké rodné město sester,Renner,se topilo v rudé záři vycházejícího slunce.Zdálo se jí to,nebo to byla krev Elderly?Znovu se rozbulela,jako malá holka.Deanith ležel pár metrů od ní.Co to udělala,nebo proč??Nikdy nechtěla nikoho zabít!
"Co je ti?"Ten hlas znala!On je snad všude!
"Stíne......nech mě napokoji........jsem mrcha.Obyčejná mrcha,co umí jen zabíjet."
Choulila se v koutku zapadlé uličky,po špinavých tvářích se jí tvořily lesklé cestičky slz.Posadil se k ní.
"Copak jsi nechtěla pomstu?"
"Chtěla.........jenže.........měla jsem zabít jen Elderly,proč jsem se pokusila zabít i Ketha?A co můj otec?"
"Udělala jsi to,co jsi uznala za vhodné.Nemusíš toho litovat.Už se netrap,do poledne si na to ani nevzpomeneš........"
Trošičku se k ní natáhnul.Ruce jí přitisknul k zemi,jeho obličej byl nebezpečně blízko jejímu.Skoro přestala dýchat,měla strach,ale zároveň se k němu toužila tisknout.Rychle na to zapomněla.Odvrátila obličej od něj.Srdce jí bušilo,doufala,že ji pustí.Pustil.Odtáhnul se od ní.
"Myslím,že bych ti měl něco říct.Nejednal jsem k tobě férově.Měl jsem ti říct,že je ten meč nebezpečný.Neudělal jsem to,protože jsem.........jen poslouchal rozkazy.Nechtěl jsem pomoct tobě k pomstě,chtěl jsem uposlechnout svého pána........"
"Cože?!O čem to mluvíš?!"
"Vysvětlím ti to........."
KONEC 17.DÍLU

Sestry-16.díl

21. března 2012 v 20:21 | Loki |  Sestry
Keth ležel na posteli a přemýšlel.Tělem mu projela náhlá bolest a hlavou výkřik-proboha,jen ať to nebylo to,co myslí!Vstal a snažil se uklidnit:
"Ne,ne,to nemohla být Elderly!Je v bezpečí doma,jsem si jistý!"Ozvalo se zaklepání.Zaváhal.Poté otevřel.V šeru poznal Clewu, měla ruku položenou na meči.Nestačil cokoliv říct,prudce ho přirazila ke zdi a položila mu ostrou čepel meče na rozechvělé hrdlo.Meč měl u postele,ta ale byla daleko.
"Clewo.......!"
"Ale,ale,Kethe!Děje se něco?Bojíš se umřít?Elderly se nebála....."
"COŽE?!!"Ještě víc mu přitisknula ten proklatý meč na krk,aby nad ním měla větší kontrolu.
"Slyšíš dobře.Je mrtvá.Zabila jsem ji.Zasloužila si to,mrcha."
Čepel se mu zařezávala do kůže,přec byl silnější než ona.Strčil ji,až zakolísala a popadnul mezitím svůj meč.Namířil ho přímo proti útočnici:
"Řekni mi,co jsi udělala Elderly!A co to s tebou je?!Zavraždila jsi svého otce a teď i ji!"
"Můj Pán.......mi to přikázal!Já......Deanith.......to on.......mi velí....."
I ona se bojí smrti.......má strach......
"Kdo je Deanith??Tebe něco ovládá?Pověz,dělej!"

Jak je to možné?Měla zemřít,jakmile padnula Elderly.......ale stále žije!Stín ji měl na starosti,věděl,co se s ní dělo,proto tušil,že se zase nechala vyprovokovat.Možná chtěla zlikvidovat ještě kluka Elderly.To ale neměla.Přitáhne ji zpátky,klidně za vlasy.Vůle Deanithu jí stoupnula do hlavy.Holčička si musí zvyknout na to,že když bude uplnou náhodou žít,bude ho poslouchat!Už ho nebaví se věčně teleportovávat k ní,aby jí pomáhal.Jenže........

Clewa popadnula Deanith a seknula po Kethovi.Uskočil akorát včas:
"Ha!Alespoň nezabráníš smrti té namyšlené husy!"Nestačil ji zarazit včas.Vlastně mu to bylo jedno,vyběhnul ven,musí najít Elderly,za každou cenu!Ať je mrtvá,nebo není!
KONEC 16.DÍLU

"Osud nezměníš I"

20. března 2012 v 16:03 | Loki |  Příběhy na "dobrou noc"
Opět příběh rozdělený na víc částí.

Sestry-15.díl

19. března 2012 v 16:55 | Loki |  Sestry
Elderly se bála opustit kostel až do večera.Keth se musel vrátit domů,ale Elderly v jejím rodiném sídle nic nečekalo,nikdo tam nebyl.Až k večeru ji kněz vyhnal.Musela tedy jít.
Měla strach být doma,protože tam na ni mohla čekat Clewa.Měla jí za zlé jenom trochu,že zabila jejich otce.Určitě za to nemůže,musí existovat nějaké logické vysvětlení!Všeljak procházela městem,temnýma uličkama a celou tu dobu cítila v zádech něčí nepříjemný pohled.Tu myšlenku ale rychle setřásla.Náhle se na stěně cosi mihnulo a Elderly se zezadu do boku zaryl meč.Vtu chvíli se nemohla vzpamatovat,nepřiznávala si,že umírá.Čísy hlava se jí položila jemně na rameno.Zelené kočičí oči se přivřely slastí,když vražedkyni stékala po rukou krev.
"Promiň mi to,sestřičko,myslela jsem,že jsi chtěla za otcem."Clewa!Zase!
"Proč..........Clewo?!!"Měla hlavu těsně vedle její,rozčepýřené bloňďaté vlasy ji šimraly do obličeje zkrouceného bolestí.
"To je zajímavé-na to samé jsem se ptala,když mě stříhali.Na to samé jsem se ptala,když z mých ran pryštěla krev-a smiloval se někdo?Ne."Odpověděla sestra chladně a zabořila meč hlouběji do masa Elderly.
"Au!Clewo........vždyť jsme ti nic neudělali........Ani otec,ani já........tak proč jsi ho zabila?"
"Ty to nechceš chápat!"Prudce svou zbraň vytáhnula a Elderly padnula k zemi.Vypadalo to,že je mrtvá.
Clewa jemně políbila zakrvácenou čepel Deanithu.Teď je její pomsta dokonána.
Elderly je mrtvá,ale Clewa stále žije.Něco tu nehraje.
KONEC 15.DÍLU

Sestry-14.díl

19. března 2012 v 16:00 | Loki |  Sestry
Krátce po příchodu uplakané rodiny a celého okolí přišel i kněz a s ním dva muži,nesoucí rakev.Knež se ujal řeči a ke konci požádal pozůstalé,aby povstali.Všichni se zvednuli,jen jeden přihlížející zůstal sedět,rozcapený na lavici a s nohama na opěradle druhé lavice.Kněz povytáhnul obočí nad drzostí Clewy:
"Copak ty,dcero,nepovstaneš a neuctíš svého otce?"Zeptal se bloňďaté dívky.
"Ne.Můj otec byl pěkný bastard."Pravila dívka,zcela volně a lhostejně.Elderly se ji marně snažila vytáhnout na nohy.Kněz se bleskurychle pokřižoval.Všichni příbuzní vypadali pobouřeně:
"Můj otec mě vyhnal z domu,přesto jsem sem přišla-ne abych mu vzdala hold,ale protože to je správné.Byla to má povinnost sem přijít,ne uklonit se mému otci."Kněz vypadal,že brzy omdlí:
"Co to pravíš,takhle hanět svého otce před tváří Boží!Cti otce i matku svou,ty neznabožko!Nebesa ti zavřou svou bránu!"
"Ona to tak nemyslela......."Snažila se zachránit situaci Elderly.
"Vy to nemůžete chápat,Svatý otče.Bůh není.Kdyby byl,nedopustil by,aby byly války,lidi se zabíjeli a umírali.Odpusť,otče,ale nemůžu ti tímto vzdát poctu."Vstala,přistoupila k rakvi a poklekla před ní.Jemně si vtisknula polibek na dlaň a tu přitisknula k víku rakve.Všichni vypadali,že se na ni asi brzy vrhnou,ale nemohli na ní zaútočit na svaté půdě.Keth musel pevně držet Elderly za ruku,aby nezabránila sestře v odchodu.
Clewa povstala od oltáře a uličkou mezi lavicemi odcházela ke dveřím.Když prošla kolem Elderly,zašeptala téměř neslyšně:
"Buď sbohem,sestřičko,Bůh tě opatruj."Clewin meč se nebezpečně zablesknul.Když už byla u východu,znovu zasyčela,že ji nikdo neslyšel:
"Příště jsi totiž na řadě ty."
KONEC 14.DÍLU

Sestry-13.díl

19. března 2012 v 15:00 | Loki |  Sestry
Již dlouho na sobě neměla šaty.Tyhle byly černé,vzdušné a dlouhé až na zem.Do vlasů si vpletla bílé lilie a s Kethem vyrazila ke kostelu.
Vešli do síně,kde stály lavice.Na jedné z nich seděla........Clewa!Byla oblečená normálně do kalhot a blůzky,bílo bloňďaté krátké vlasy měla rozcuchané větrem.
"Ááá,sestřičko,pojď si sednout!Ty lilie ve vlasech ti sluší,jaká škoda,že já si je už do vlasů vplést nemůžu,že?"
Elderly byla tou drzostí pobouřena-Clewa seděla na lavici jako v hospodě,nohy měla natažené na opěradle další lavice a u pasu na opasku měla připevněný meč.
"Tohle si náš otec od tebe nezasloužil,ztrestám tu tvou drzost!"
"Ale,přece by jsi nechtěla rušit klid našeho otce naší rvačkou,že ne?Posaďte se vedle mě,oba!Možná máte poslední příležitost......."Zasyčela Clewa a pokynula na volná místa vedle sebe.Příbuzní se ještě nezačali scházet,zatím tu byli jen oni.
Elderly si neochotně sedla,Keth ale stále postával v uličce před oltářem,kam brzy přinesou rakev lorda Terra.
"Ale,pročpak si nesedneš vedle své milenky,Kethe?Snad se za ni nestydíš,když jsi synem počestného rybáře a ona dcerou špinavého lorda?"
"Mlč!"Zavrčela Elderly:"Myslíš si,že příbuzní nebudou vědět,kdo našeho otce zabil??"
"Hmm,myslím že ne.Vy jste byli první,komu to řekl-když to běžel roztroubit po okolí,podříznula jsem ho a sama šla tu smutnou novinu vzkázat rodině po městě."
"Jsi vychytralá,Clewo!"Zasyčela Elderly,když si Keth k ní konečně sednul.
"Psst,přichází naši příbuzní,měla by jsi jít za nima."
"Co když jim povím,že jsi skutečným vrahem ty?"
"Nikdy ti neuvěří.Tak jdi,myslím,že tě hledají."
KONEC 13.DÍLU

Sestry-12.díl

19. března 2012 v 14:00 | Loki |  Sestry
"Už budeme muset jít,je večer a otec mě bude hledat.Zítra se sejdeme zase tady."
Keth chtěl Elderly na dobrou noc políbit,ale včas se od své milované odtrhnul-cestou od města k nim spěchal posel lorda Terra:
"Lady Elderly,lady Elderly!"Volal jako by hořelo.
"Co se děje?Něco naléhavého,nebo mě jenom volá otec?"Zeptala se lady suše.
"Už vás nikdy volat nebude,má paní.Před chvílí byl zavražděn vaší sestrou,Clewou."V ten moment se pro Elderly zbortil svět. Podlomila se jí kolena,sevřel úzkostí žaludek.Kdyby ji včas nezachytil Keth,upadnula by v pláči na zem:
"To.......To není možné,to přece nemůže být pravda........"
"Počkej,když s námi dnes bojovala,měl jsem pocit,že to není ona sama-někdo s ní manipuluje!"
"Zítra se dostavte na pohřeb,oba dva.Váš otec měl už roky sepsanou poslední vůli,ta se rozřeší po pohřbu.Teď jste jeho nástupkyní vy,jelikož náš drahý pán po sobě nezanechal syna."S těmy slovy posel zase odešel do města.
Keth byl nějaký zaražený:
"Začíná se nám to tady ošklivě komplikovat.Ty každopádně zítra musíš vzdát hold svému otci."
"Určitě by si přál,abychom tam byly obě dvě......."Postesknula si Elderly a Keth poznal,že myslí Clewu.
"Pokud vašeho otce zabila,určitě to udělala ze msty-měla vztek z toho,že ji vyhnal."
"Máš pravdu,už ale pojď.Zítra se sejdeme na tom pohřbu."
Vydali se smutně k domovu,nevšimnuli si ženské postavy,sedící na jedné ze střech u brány.
KONEC 12.DÍLU

Samota

19. března 2012 v 10:03 | Loki |  Básničky
Sedíš v koutě pokoje,jen šancí pár,
přístroje rychle život tvůj měří,
už nechceš sám žít dál,
těžký je život toho,kdo v naději věří.

Jsem tu s tebou,ty to ale nevíš,
kam se propadáš,kam odcházíš,
snad už věčný sen sníš,
nikdy slunce nespatříš-
já nemám sílu podat ti ruku.

Oči nešťastné upřeny k nám,
nikdo ti však nepomůže,
a ty umíráš sám-
nikdo ti ruku podat nezmůže.

Jsem tu s tebou,snad to víš,
vrať se,kam odcházíš,
už snad věčný sen sníš,
doufám,že slunce své spatříš-
v naději podávám ti ruku svou.

Nejsi sám,nikdy jsi nebyl a nebudeš,
vím,že mě slyšíš,tak se prosím probuď,
čekám,až se na mně zase usměješ,
svou duši vrátit se přinuť-
vždyť doufaje podávám ti dlaň.

Jsem tu s tebou,ty to víš,
vrátil jsi se,již nikam neodcházíš,
věčný sen na nemocničním lůžku byl ti blíž,
své slunce zachvíli spatříš-
uchopil jsi ruku mou.

Sestry-11.díl

18. března 2012 v 20:14 | Loki |  Sestry
Stál na balkoně,chladný podvečerní vítr mu chladil bledé tváře.Vyhnal svou dceru a druhá se bez ní nevrátí domů-co to provedl,ach,co to provedl?Nádvoří teď bylo tak prázdné,domov tak šedivý,jak jen mohl být.Elderly hledá Clewu,kterou poslal do vyhnanství,jeho paní umírá žalem-a za všechno může on!
Na střeše uviděl nějakou siluetu,snad muže.....možná se mu to jen zdálo!Náhle se cosi vyhoupnulo k němu na balkon.
"Clewo!Co tu děláš,moje drahá?!!"Dcera měla v očích hněv a upřímné šílenství.
"Ale,nepleteš si mě náhodou s Elderly?To ona je přeci tvůj mazlík,tvoje nejdrahší dcera!"
"Clewo,tak to není!Já vás měl rád obě!"
"Jo?!!Ale mě tím drsnějším způsobem,co?!!To ani nevíš,že zatímco já pilně trénovala,ona se někde tahala s Kethem!"
"Cože?!!Ty lžeš!To není možné........"
"Vidíš!Nechceš tomu věřit,protože máš rád jen ji!To je ale vedlejší-od rána jsem se změnila.Jsem teď silnější.Znám někoho, na kom bych chtěla svou sílu vyzkoušet..........Zemřeš,otče!"
Trvalo chvíli,než pochopil závažnost situace.
"Stráže!"Zvolal,ale už ho nestačilo být vyslyšeno-čepel Deanithu proříznula vzduch a jedinou ranou mu uťala hlavu.Stráž přiběhnula akorát v ten ničivý okamžik,kdy temná postava se zářivým mečem a zlýma očima zvednula za vlasy hlavu lorda Terra,koupající se v krvi.
Nestačili ji zadržet,skočila z balkonu i s hlavou dolů na nádvboří a utíkala dál.
KONEC 11.DÍLU

Sestry-10.díl

18. března 2012 v 19:50 | Loki |  Sestry
Stín položil Clewu na trávu na nedaleké louce-bylo těžké ji držet a přitom se teleportovávat.Deanith se blyštil vedle dívky jako proradná zmije,snažící se ji uštknout.
Sebral jí duši a předal jí svou!Až dokončí svůj úkol,zabije ji.Kéž bych tomu mohl nějak zabránit.Je jen loutka,uvnitř ní spí pravý Deanith!
Udělal chybu,že poslechnul svého Pána.On ale musel.Jeho Pán je jeho stvořitel,z jeho magické moci se zrodil,nemůže ho zradit.Vládce démonů by ho stejně kdekoliv našel a zničil.Teď má ale Deanith možnost znovu ukrást.....nikdo by se to nemusel dozvědět a ubohé Clewě by mohl vymazat paměť.......Sáhnul po zrádném meči,jen ho opatrně sevřel prsty.......
Vtu chvíli Clewa prudce otevřela temné oči.Nestačil to skoro ani postřehnout,ten okamžik,kdy mu málem urazila ruku.
"Co si myslíš že děláš?!!"Mluvila sice normálně,ale jeho bystré smysly postřehnuly i v hlase přítomnost toho prokletého meče.......
"Já nic,jen přemýšlím,jestli nejsi na to,aby jsi porazila Elderly slabá."Hrál na citlivou strunu,věděl to.Jenže rázem se studená čepel dotknula jeho hrdla:
"Nejsem slabá,to si zapamatuj!Jenom něco zařídím,než zabiju tu hloupou husičku s jejím milencem!"
Vstala a pustila Stína.
Nikdy by něco takového neudělala,je jen v moci toho meče.
"Do týdne bude ta hloupá nána mrtvá.Jen si vyřídím účty s někým,kdo mi otravoval život už pěkně dlouho......"
KONEC 10.DÍLU

Sestry-9.díl

18. března 2012 v 9:05 | Loki |  Sestry
Pohlédnula k městu.Nepřítomné oči se upřely na dvě blízké postavy.Jasně poznala Ketha a Elderly.Konečně!Máchnula rukou s Deanithem a silná aura pokosila trávu a blízký keř.Elderly se otočila včas a uhnula sestřině prudkému výpadu jen tak tak.
"Clewo!To jsi ty!Co se s tebou děje,zastav se!"Ale kdepak,Clewa se nezastavila.Mírně klopýtnula,otočila se a chtěla Elderly probodnout!Její silný úder ale kdosi lehce odrazil-Keth!
"Nepleť se do našeho sporu!Nemáš s tím nic společného!"Zavrčela Clewa a čepel Deanithu se nebezpečně zablesknula:
"Co se ti děje?!!Co je s tvýma očima?!!"Neodpověděla.Jenom znovu vyrazila ale proti Kethovi.Vrazila do něj a téměř ho povalila na zem.
"Clewo!"Vykřiknula Elderly zděšeně.Vytasila meč,jakmile uviděla,že Clewa je nějaká začarovaná.Nechtěla jí ublížit,jen ji srazit na zem a přinutit zastavit se na moment.Za pomoci Ketha se zdálo,že už mladší z dvojčat nemůže bojovat,docházely jí síly, těžko vydechovala-odskočila dozadu a sklonila hlavu.
"Nikdy nemůžu přestat........bojovat!"Její hlas se změnil,celá byla jiná-tohle přece není Clewa!
"Sestřičko,vzpamatuj se!"Vykřiknula Elderly a vyrazila sestře Deanith z ruky.Dívka s krátkými vlasy vykřiknula a padnula na kolena.Vytřeštila zase jasné oči.V ten moment se vedle ní objevila zvláštní šedá mlha.Keth a Elderly až po chvíli poznali,že jde o siluetu mladého muže.Ten popadnul Deanith a sebral i Clewu.
"Počkej!!!!"Zaječela starší dívka,než se ale nadála,postava i s mečem a sestrou zmizela,dočista jako stín.Co to proboha bylo?!!!
KONEC 9.DÍLU

Brána krve 3 díl

15. března 2012 v 21:40 | Anna Dvořáková
První z těch udatných mužů byl snad nejvyšší ze všech. Byl sice hubený, ale dlouhý že dosáhnul ze všech nejdál. Jmenoval se Alois. Nosil většinou roztrhané věci. Druhý byl malinký a tlustý. Jmenoval se Richard. Toho třetího tam nikdo nechtěl ani pustit, byl totiž malinky,hubený jako párátko. Nikdo mu nechtěl věřit a přec uzvednul to, co jiní nikoli, jmenoval se Krityán. Ti se chtěli zůčasnit výpravy. Pomalu se už loučili a vzali si s sebou plno jídla. ,, ochraňujte seˇˇ. Zvolal předseda a i když věděl, že to ani jediný nepřežije,měli aspoň kapičku naděje. A co. Když to nepřežijí oni ani lidé z města. Alois po chvíli cesty povídá: ,, Blíží se dlouhá noc a tak si myslím, že bychom mohli vymyslet kde přespíme. A kde? Všude kolem samá loukaˇˇ. Odpověděl Richard. Poblíž byly jen ty veliké kupy sena. Ale byli rádi i za to. Vlezli si do obrovské kupy sena a snažili se usnout. A však dlouho jim to nešlo. Nemohli nikdy pochopit, proč zrovna v tak zlém a nespravedlivém světě jsou. Přáli si jen život a nic jiného. Něco, co všichni mají, jen né oni. Žít až do stáří!
KONEC 3.DÍLU

Sestry-Vrať se zpátky

15. března 2012 v 16:57 | Loki |  Básničky
Tato basníčka je protentokrát psána z pohledu obou sester,užijte si ji a mějte se.

Sestry-8.díl

15. března 2012 v 16:33 | Loki |  Sestry
Clewa ucítila,že Deanith v jejích rukou slabě pulsuje.Zelené oči potěmněly,svaly se proplétala zvláštní temná síla.Energie meče se dívce zařezávala do kůže a docela dost to bolelo-semknula bezkrvé rty a vší silou se snažila prokletou čepel nezahodit jako její první a pravou zbraň.Neměla už šanci se bránit Deanithovu vědomí-zdálo se,že ožil a ukradnul její tělo.
"Sakra.........."Zavrčela,když se jí zvláštní šlahoun ostnů ovinul kolem bledého hrdla.
"Moc pozdě,holčičko,moc pozdě."Promluvil Deanithův hlas.
"Co to děláš?!!"
"Náš Pán se chtěl pouze přesvědčit,že svůj úkol splníš.Není to nic osobního,věř mi."
Bolest nakonec udeřila až do srdce a šlahouny z paží,hrdla a nohou zmizely.Clewa vzhlédla.Zorničky se stáhnuly ho úzké štěrbinky a hned bylo jasné,že to už není Clewa.

"Myslíš,že tvá sestra udělá nějakou hloupost?"
"Vsadím se že ano,Kethe.Musíme ji najít včas."
"Je ve vyhnanství,tvůj otec ji nikdy nepřijme zpátky!"
"Já jsem tam,kde je má sestra.Jsme dvojčata,dvě těla,ale jedna duše!Ona mě pochopí a poprosí se mnou otce o milost. Není tak bezcitný a krutý,jak si všichni myslíte!"
"Jen aby."Povzdechnul si Keth.Znal se s dvojčaty odmala,byl přítelem Elderly,snad proto věděl,že nikdy Clewu nepřesvědčí odprosit lorda Terra.
Ketha obdivovalo hodně dívek pro jeho jasně zrzavé vlasy,rozčepýřené a rozcuchané do všech stran a kvůli krásné snědé pleti,kolem nosu poseté drobnými pihami,které měly tendenci se objevovat jen ve velikém vedru.První dojem z přátelského hocha kazily jen nedůvěřivé a hluboké hnědé oči,podobné očím vlka na lovu.
Vztah sympatického Ketha a Elderly byl bohužel tajný-otce dvojčat by asi trefil šlak,kdyby se dozvěděl,že se syn obyčejného vesnického rybáře zamiloval do jeho starší a zbožňované dcery.Přitom chlapec byl též skvělý bojovník a Elderly s ním často pořádala tréninkové souboje
"Radši toho nech a pojď,chuděra nemá kam jít a brzy bude noc!"
Nikdo z nich nevěděl,jaké nebezpečí je čeká...........
KONEC 8.DÍLU

Sestry-7.díl

15. března 2012 v 15:00 | Loki |  Sestry
Neměl jí dávat ten meč.Jeho síla byla příliš velká i na něj a to on sám byl stvořen zčásti temnou magií.Jeho Pán zapomněl jen na jedno-dát mu stálou podobu.Snad proto mu všichni začali říkat Stín.
Byl už zvyklý putovat tou strašlivou tmou podzemí,ve kterém jeho Pán žil.Zvyknul si i na samotu..........
"Stíne!Kam jdeš,brácho?Splnil jsi už svůj úkol?"Panebože,zrovna s ním se setkat nechtěl.Možná měl samotu radši,než jeho. Lepil se na něj odmalička,možná proto,že byl vždycky starší než on-Stín mohl být vlastně tak starý jak chtěl,nikdy neprožil dětství.V téhle době byli zhruba stejně staří-oboum bylo dvacet.
Dalo by se říct,že byli bratři,ale ne skuteční.Stín byl vytvořen,zatímco on byl opravdový syn jeho Pána.Jmenoval se Nighen.
"Jo.Ta ocelová bestie je teď její."
Nighen měl mahagonově hnědé vlasy,tmavou pleť a zelené uhrančivé oči.Stín možná nikdy dítě nebyl,ale rychle pochopil, že se Nighen stále tak trochu chová jako malé děcko.
"Hej,co ten protáhlý obličej?Dřív ti nic takového nevadilo.Copak je ti líto té Elderly?"
"Ne,proč by mělo?"
Nelitoval Elderly.Nelitoval nikoho........do téhle chvíle.Nechápal,co se to s ním najednou dělo.Nighen po něm vrhl zvláštní pohled.
"Jak myslíš.Stejně mi přijdeš divný."
"Musím jít!"Zavrčel Stín a jedno oko mu zmněnilo barvu z černé na červenou:
"Pořád jsi s tím svým měněním podob nic neudělal?"
"Jak jsem asi mohl?"Zasyčel a dál už svého kámoše nevnímal.Odešel dál ztemnělou chodbou,sám.
KONEC 7.DÍLU

Sestry-6.díl

15. března 2012 v 14:00 | Loki |  Sestry
"Mám tu jeden speciální meč.S ním budeš neporazitelná,dosáhneš všeho,čeho budeš chtít-dám ti ho ale jen pod jedinou podmínkou."
"Věděla jsem,že v tom bude háček!Za co mi dáš ten meč?Určitě z toho nevyjdu levně,že?"
"Neboj,tak těžké to mít nebudeš-chci jen,aby jsi s ním zabila Elderly.Mám s ní jisté.......nevyřízené účty."
Clewa se na malý moment zarazila.Chtěla se pomstít,to ano,ale především otci.Neví,jestli dokáže zabít i Elderly.Ale.......ona přeci také za její utrpení může!
"Dobrá.Zabiju ji.Doufám,že ti můj slib prozatím stačí."
"Jo.Na,vem si ho.Budu po tobě chtít ale,aby jsi mi přinesla důkaz o tom,že je mrtvá."
Kývnula hlavou.Tušila,že Stín bude mít podmínky,nevypadalo to totiž,že je blbej.Byl vcelku pohledný,ale dívce se zdálo,že kdykoliv se na něj podívala,vypadal nějak jinak.
Jako by se měnil a sám nevěděl,jaká podoba je jeho pravá,napadnulo ji.
"Tak jsme domluveni."
Stín sunadal ze svých zad jeden velice zajímavý meč.Byl docela velký,ostrý a s vyrytými runami na čepeli.Zřetelně na čepeli viděla malé karmínové skvrnky od krve.Jenže při pohledu na něj dostala docela strach-záhadný meč vyzařoval podivnou,zlou auru.Natáhnula k němu paži,na moment zaváhala.Jakmile ho přijme,už z té smlouvy nevycouvá.Ale,čert to vem!Uchopila svou novou zbraň a ucítila zvláštní příval síly.Otěžkala si zvláštní meč-zdálo se,jako by nic nevážil!
"Jo,ještě jeden detail!Jmenuje se Deanith."S těmy slovy Stín zmizel,stačila ještě zachytit jeho zoufalý pohled-jako by něčeho litoval-co to ale mohlo být?!!
KONEC 6.DÍLU